in

Solicita o pide SUA | Viza de afaceri/turismo

Viza de afaceri/turismo

Întrebări frecvente

Pe această página:


Prezentare generală

Vizele turistice din categoria B-1/B-2 sunt destinate persoanelor care călătoresc în Statele Unite temporar în scop de afaceri (B-1) sau în scop personal sau pentru tratament medical (B-2). En general, vizele din categoria B-1 sunt destinate persoanelor care călătoresc pentru întâlniri cu parteneri de afaceri, pentru a participa la convenţii/conferinţe ştiinţifice, profesionale sau de afaceri, pentru a rezolva probleme legate de proprietăţi sau pentru a negocia contracte. Vizele din categoria B-2 sunt destinate călătoriilor care au un caracter recreativ, inclusiv turism, vizitarea prietenilor sau rudelor, tratament medical sau activităţi cu caracter fratern, social sau de servicii. Deseori, vizele din categoriile B-1 şi B-2 sunt combinate şi eliberate ca o singură viză: categoria B-1/B-2

Criterios

Dacă solicitaţi o viză din categoria B-1/B-2, trebuie să demonstraţi unui ofiţer consular că îndepliniţi criteriile pentru o viză de Statele Unite în conformitate cu Legea imigrării şi a cetăţeniei (INA). Secţiunea 214(b) a INA porneşte de la premisa că fiecare solicitant al unei vize din categoria B-1/B-2 este un prezumtiv imigrant. Trebuie să infirmaţi această premisă legală demonstrând:

 • Că scopul călătoriei dumneavoastră în Statele Unite este pentru o vizită temporară, cum ar fi în interes de afaceri, personal sau pentru tratament medical
 • Că intenţionaţi să rămâneţi în Statele Unite o perioadă de timp determinată şi limitată
 • Disponibilitatea fondurilor necesare pentru a acoperi cheltuielile dumneavoastră cât timp vă aflaţi în Statele Unite
 • Că aveţi reşedinţa în afara Statelor Unite, precum şi orice alte legături sociale sau economice cu caracter angajant care asigură întoarcerea dumneavoastră în străinătate după terminarea vizitei

Personalul privat sau domestic membrii echipajelor care lucrează la bordul vaselor în interiorul Platformei Continentale Externe pot îndeplini criteriile pentru vize din categoria B-1 în anumite circumstanţe.

Anumiţi cetăţeni străini pot să nu fie eligibili pentru obţinerea vizelor în conformitate cu Legea imigrării şi a cetăţeniei. Puteţi citi mai multe despre Legea imigrării şi a cetăţeniei şi despre ineligibilitatea pentru obţinerea vizelor aici.

Elementele cererii

Dacă solicitaţi o viză de afaceri/turism, trebuie să transmiteţi următoarele:

 • Un Formulario electrónico de solicitare a vizei temporare (DS-160). Consultaţi pagina web DS-160 pentru mai multe informaţii despre DS-160.
 • Un paşaport valabil pentru călătoria în Statele Unite cu o data de valabilitate care să depăşească cu cel puţin şase luni perioada pe care intenţionaţi să o petreceţi în Statele Unite (exceptând situaţia în care acordurile speciale încheate cu o anumită ţară prevăd anumite excepţii). Dacă în paşaportul dumneavoastră sunt incluse una sau mai multe persoane, fiecare persoană care doreşte viză trebuie să depună câte o cerere.
 • O (1) fotografie cu dimensiunea de 2″x2″ (5 cm x 5 cm) făcută în ultimele şase luni. Această pagină web conţine informaţii despre formatul necesar al fotografiei.

În plus faţă de aceste elemente, trebuie să prezentaţi o scrisoare de programare la interviu care confirmă faptul că aţi realizat programarea prin intermediul acestui serviciu. Puteţi aduce cu dumneavoastră şi orice alte documente justificative despre care consideraţi că susţin informaţiile prezentate ofiţerului consular.

Cum se solicita visa

Pablo 1
Achitaţi taxa de solicitare a vizei.

Pablo 2
Completeţi Formularul electronic de solicitare a vizei temporare (DS-160).

Pablo 3
Faceţi o programare pe această pagina web. Aveţi nevoie de trei informaţii pentru a face programarea:

 • Numărul paşaportului dumneavoastră
 • Numărul chitanţei de pe chitanţa dumneavoastră de la Banca Transilvania. (Faceţi clic aici dacă aveţi nevoie de ajutor pentru identificarea acestui număr.)
 • Codul de bare format din zece (10) cifre de pe pagina de confirmare DS-160

Pablo 4
Prezentaţi-vă la Ambasada SUA la data şi ora programate pentru interviul dumneavoastră de viză. Trebuie să aduceţi cu dumneavoastră o copie imprimată a scrisorii de programare, pagina dumneavoastră de confirmare DS-160, o fotografie făcută în ultimele şase luni, paşaportul actual şi toate paşapoartele vechi. Cereril care nu sunt însoţite de aceste elemente nu vor fi acceptate.

Documento justificativo

Documentele justificative reprezintă doar unul dintre numeroşii factori pe care ofiţerul consular îi ia în calcul în timpul interviului cu dumneavoastră. Ofiţerii consulari analizează fiecare cerere individual şi iau în considerare factori profesionali, sociali, culturali şi de altă natură în procesul de luare a deciziei. Ofiţerii consulari pot analiza intenţiile dumneavoastră, situaţia familială şi planurile şi perspectivale dumneavoastră pe termen lung în ţara dumneavoastră de reşedinţă. Fiecare caz este examinat individual şi beneficiază de toate considerentele prevăzute de lege.

Atención: Nu prezentaţi documente false. Frauda sau declaraţiile false pot conduce la declararea ineligibilităţii permanente pentru obţinerea vizei. În cazul în care confidenţialitatea reprezintă un motiv de îngrijorare, solicitantul poate aduce documentele la Ambasadă într-un plic sigilat. Ambasada nu va pune la dispoziţia niciunei persoane aceste informaţii şi va respect caracterul confidenţial al informaţiilor.

Trebuie să aduceţi cu dumneavoastră următoarele documente la interviu. Documentele în original sunt întotdeauna preferate fotocopiilor, iar dumneavoastră trebuie să aduceţi aceste documente la interviu. Nu trimiteţi niciun document justificativ către Ambasadă prin fax, e-mail sau poştă.

 • Dovezi in legatura cu veniturile realizate, taxele si impozitele platite, dovezi al proprietatilor sau afacerilor detinute
 • Itinerarul călătoriei dumneavoastră şi/sau alte explicaţii cu privire la călătoria planificată.
 • O scrisoare din partea angajatorului dumneavoastră care să detalieze funcţia, salariul şi durata angajării dumneavoastră, durata aprobată a concediului, precum şi scopul profesional, dacă este cazul, al călătoriei dumneavoastră în Statele Unite

În plus, în funcţie de scopul călătoriei dumneavoastră, trebuie să aveţi în vedere prezentarea următoarelor:

Studenţi

Ultimele rezultate şcolare, foi matricole şi diplome. Prezentaţi de asemenea dovezi ale sprijinului financiar, cum ar fi extrase lunare de cont, extrase ale depozitelor la termen sau orice alte dovezi.

Adulţi încadraţi în câmpul muncii

Prezentaţi o adeverinţă de încadrare din partea angajatorului dumneavoastră şi fluturaşi de salarii din ultimele trei luni.

Oameni de afaceri şi administradori de societăţi comerciale

Prezentaţi dovezi ale funcţiei dumneavoastră în societatea comercială şi ale remuneraţiei.

Vizitarea unei grosero

Prezentaţi fotocopii ale dovezii statutului rudei dumneavoastră (de exemplu Cartea Verde, certificatul de naturalizare, viză valabilă, etc.).

Vizitatori anteriori ai Statelor Unite

Dacă aţi mai fost în Statele Unite anterior, orice documente care atestă statutul dumneavoastră de imigrare sau viza.

Documente justificative pentru solicitanţii care doresc să beneficieze de îngrijire medicală

Dacă doriţi să călătoriţi în Statele Unite pentru tratament medical, atunci trebuie să fiţi pregătiţi să prezentaţi următoarele documente, în plus faţă de documentele enumerate mai sus şi de cele pe care vi le poate solicita ofiţerul consular:

 • Un diagnostic medical din partea unui medic local, care să explice natura afecţiunii dumneavoastră şi motivul pentru care aveţi nevoie de tratament în Statele Unite.
 • O scrisoare din partea unui medic sau a unei unităţi medicale din Statele Unite prin care se exprimă disponibilitatea de a trata respectiva afecţiune şi care să detalieze durata şi costurile preconizate ale tratamentului (inclusiv onorariul medicilor, taxele de spitalizare şi toate cheltuielile medicale).
 • O declaraţie de disponibilitate financiară din partea persoanelor sau organizaţiilor care vă achită cheltuielile de transport, medicale şi de trai. Persoanele care garantează plata acestor cheltuieli trebuie să prezinte dovada acestei capacităţi, de regulă sub forma extraselor de cont bancar sau a declaraţiilor de venit/economii sau a copiilor legalizate ale declaraţiilor de impozit pe venit.

EVUS – Sistema electrónico de actualización de Vizei

Începând cu 29 noiembrie 2016 şi conform acordului semnat între Statele Unite şi China, cu privire la prelungirea valabilităţii vizelor, cetăţenii chinezi cu o viză B1, B2, B1/B2 valabilă 10 ani, care este într-un paşa de Popular eliberat, Chinezaport trebuie să îşi actualizeze informaţiile biografice şi alte informaţii din solicitarea de viză prin intermediul unui website, la fiecare doi ani sau de fiecare data când intră în posesia unui nou paşaport sau a unei vize B1, B2, B1/B2, oricare this prima. Acest proces se numeşte EVUS – Sistemul Electronic de Actualizare a Vizei.

Sitio web-ul EVUS (www.EVUS.gov) este deschis publicului pentru înregistrări. En el momento oportuno, CBP nu va colecta nicio taxă pentru înregistrările EVUS. CBP anticipează introducerea unei taxe pentru înregistrările EVUS, dar, pentru moment, nu sa stabilit o data exactă. Până la introducerea acestei taxe, călătorii se pot înregistra în EVUS fără nicio taxă suplimentară. Departamentul de Securitate Internă, Serviciul Vamal şi de Protecţie a Frontierei va oferi informaţii actualizate pe parcursul anului. Pentru mai multe detalii, accesaţi: www.cbp.gov/EVUS.

Mai multe informaţii

Pentru mai multe informaţii despre vizele turistice şi de afaceri, consultaţi pagina web Departamentului de Stat.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

image 25

Solicitar una visa estadounidense. Programa de entrevistas prioritarias

Solicitar una Visa para los EE.UU. | Inicio