Nộp đơn xin Visa Hoa Kỳ

Lên lịch Cuộc hẹn của Tôi

Trên trang này:


Tang quan

Nói chung, một công dân nước ngoài muốn nhập cảnh vào Hoa Kỳ trước tiên phải nhận được thị thực, thị thực không định cư để tạm trú hoặc thị thực định cư để thường trú. Công dân của các quốc gia đủ tiêu chuẩn có thể thăm Hoa Kỳ mà không cần thị thực theo Chương trình Miễn Thị thực. Nếu bạn không ủ điều kiện cho chương trình miễn thị thực hoặc sẽ đi du học, làm việc hoặc tham gia vào chương trình giao lưu, bạnn xin thị thực không ịnh cư.

Đương đơn xin thị thực Hoa Kỳ cần đích thân có mặt ở buổi phỏng vấn thị thực tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa K. Bạn phải lên lịch hẹn cho cuộc phỏng vấn đó, bằng cách sử dụng trực tuyến trang web này hoặc qua tổng đài.

Giấy tờ Hỗ trợ

Để lên lịch hẹn phỏng vấn thị thực không định cư, bạn phải có sẵn thông tin và giấy tờ sau:

  • Hộ chiếu hợp lệ có hiệu lực ít nhất sáu tháng tính từ thời điểm dự kiến ​​rời khỏi Hoa Kỳ (trừ khi elun juevesan quc gi c elmi cho miễn và phải còn ít nhất hai trang trống để xin thị thực;
  • Mỗi đương đơn xin thị thực, kể cả trẻ em, phải có hộ chiếu riêng và mẫu đơn DS160 riêng;
  • Biên nhận thanh toán phí xét đơn thị thực (MRV);
  • Trang xác nhận của DS-160 (Lưtu y cuán trng: Mã vạch trên đơn DS-160 của bạn phải trùng với mã vạch trên trang xác nhận cuộc hẹn. Prohibición kong thmi sử dụng lại đơn DS-160 đã dùng trong lần phỏng vấn trước);
  • Một ảnh mầu kích thước 5cm x 5cm mới chụp trong vòng 6 tháng trên nền mầu trắng, không đeo mắt kính và không được chỉnh sửa. Hãy lưu ý, chúng tôi có thể xử lý hồ sơ của bạn nhanh hơn nếu ảnh bạn tải lên đơn DS-160 có chất lượng tương đ;
  • Địa chỉ correo electrónico của bạn; Virginia
  • Các giấy tờ cần thiết tùy thuộc vào loại thịc bạn nộp ơn (ví dụ giấy bảo lãnh cho lOại thực theo diện bảo lãnh; đây).

Hạn chế Thay đổi Cuộc hẹn

Phí xin thị thực (gọi là phí MRV) không thể hoàn trả hoặc chuyển nhượng, phí có thời hạn sử dụng trong một năm kể từ ngày nộp phí hoặc theo quy định Gia hạn đối với Phí Thị thực được áp dụng do ảnh hưởng từ việc tạm ngưng dịch vụ xét duyệt thị thực thông thường.

Mặc dù phí xin thực có thời hạn sử dụng nêu trên nhưng số lần ược sử dụng phí này ể ặt hẹn phỏng vấn sẽ bị giới hạn. Đương đơn chỉ được phép đặt cuộc hẹn ba (3) lần. Nếu ương ơn tiếp tục hủy hẹn hoặc không ến phỏng vấn vào lần hẹn thứ ba, ương ơn sẽ phải chờ 90 ngày mới có thể ặt cutc hẹn mới

Các Dịch vụ Thêm

Lên lịch cuộc hẹn
Thay đổi cuộc hẹn

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Subir

Este sitio utiliza Cookies, diga si está de acuerdo o informese sobre ellas... Más información