in

Nộp đơn xin Visa Hoa Kỳ | Hồ sơ bị từ chối theo Điều khoản 221(g)

Hồ sơ bị từ chối theo điều khoản 221(g) của Luật Di trú và Nhập tịch (INA)

Trên trang này:


Tang quan

Việc bị từ chối theo điều khoản 221 (g) có nghĩa là hồ sơ xin thịc của quý vị còn thiếu những thông tin cần thiết hoặc hồ sơ đó cần thêm thời gian xử lý hành che Viên chức lãnh sự sẽ thông báo cho quý vị vào cuối buổi phỏng vấn nếu trường hợp của quý vị bị từ chối theo Điều kho2(). Viên chức sẽ báo cho quý vị biết nếu ơn xin thị thực của quý vị cần phải giải quyết thủ tục hành chính hoặc sẽ yêu cầu quý vị nộp thông tin bổ sung.

Nếu cần thêm thông tin, viên chức sẽ cho quý vị biết cách bổ túc thông tin đó. Khi hồ sơ của quý vị bị từ chối theo điều khoản 221 (g), quý vị sẽ nhận ược giấy từ chối (de-194) thông báo về việc từ chối thịc và quý vị sẽ có tháng thyh ngyy thyy thyy thyy thyy thy thy thyh ngyy thyh ngyy thyy thyh ngyy thyh ngyy thyy thyh ngyy thyy thy thyy thing thing thing thing thing thing thing ty giấy từ chối để nộp bổ cantado các giấy tờ được yêu cầu mà không phải nộp đơn mới hay đóng lệ phí thị thực mới. Vui lòng làm theo đúng hướng dẫn trên giấy từ chối. Nếu quý vị không nộp các giấy tờ ược yêu cầu trong vòng một năm, ơn xin thị thực của quý vị có thể sẽ bị hủy theo điều khoản 203 (g) của luật di trú và nhập t.

Những ai đủ điều kiện đặt lịch hẹn bổ túc hồ sơ?

Hiện tại trang ặt hẹn này dành riêng cho các ương ơn xin thị thực ịnh cư đã nhận ược giấy từ chối de-194 có en chữ «r2-a» ở góc trên; giấy từ chối có màu xanh và ghi rằng các đương đơn cần đặt lịch hẹn để quay lại Lãnh sự quán bổ túc thêm thông tin hoặc giấy.

Đặt Lịch hẹn Bổ túc Hồ sơ

Ngay sau khi chuẩn bị ầy ủ ủ tất cả thông tin và giấy tờ yêu cầu trong giấy từ chối de-194, vui lòng làm theo các bước hướng dẫn dưới đy ểy ể ể ể ể ại lạnh sự sựp.

Bước 1 – Tạo tài khoản tại trang web: http://bit.ly/visa-account2. Nếu đã có tài khoản, vui lòng chuyển cantó Bước 2.

Bước 2 – Đăng nhập vào tài khoản tại trang web: http://bit.ly/us-login2.

Bước 3 – Sau khi đăng nhập, đương đơn sẽ thấy trang Thông tin chung, vui lòng nhìn phía tay trái trang Thông tin chung này và nhấp vào mục “Đơn xin Mới / Lên Lịch hẹn”sau đó làm theo các hướng dẫn sau:

• Chọn mục “Thị thực Định cư”rồi nhấn “Tiếp tục”.
• Chọn mục “Yêu cầu 221G”rồi nhấn “Tiếp tục”.
• Chọn đúng loại thị thực, rồi nhấn “Tiếp tục”.
• Điền tất cả các nội dung theo yêu cầu, rồi nhấn “Tiếp tục”. Xin lưu ý “Tên và Tên đệm” bao gồm cả tên và tên đệm. Chẳng hạn, nếu tên đương đơn là Nguyễn Thị Thu Trang, vui lòng nhập “Thị Thu Trang” trong phần “Tên và Tên đệm” và “Nguyễn” trong phần “Hần”. Ngoài ra xin lưu ý phải nhập số hộ chiếu mới nhất của đương đơn và cung cấp các số điện thoại liên lạc của đươn. Đây là những thông tin vô cùng quan trọng.
• Chọn ngày hẹn phù hợp với đương đơn, sau đó nhấn “Đặt hẹn”. Nếu không có ngày hẹn trống, vui lòng quay trở lại hệ thống đặt hẹn sau. Văn phòng chúng tôi mở lịch hẹn 221(g) mới theo trình tự tùy theo yêu cầu đặt hẹn. Vì vậy, đương đơn nên kiểm tra hệ thống đặt hẹn thường xuyên để biết khi có lịch hẹn trống.
• Nhấn vao “Bản in” và en Trang Xác nhận Lịch hẹn 221(g).

Sau khi đã ặt lịch hẹn và en trang xác nhận lịch hẹn 221 (g), ương ơn có thể quay trở lại bộ phận thị thực ịnh cư của lãnh sự quán hoa kỳ tại số 4 lê do, qu. với các giấy tờ sau:

1. Giấy từ chối OF-194
2. Trang Xác nhận Lịch hẹn 221(g)
3. TẤT CẢ các thông tin và giấy tờ được yêu cầu trong OF-194;
4. Hộ chiếu bản chính của tất cả các đương đơn

Quý vị sẽ không được vào khuôn viên Lãnh sự nếu quý vị không mang theo giấy từ chối OF-194 và Trang Xác nhận Lịch hẹn 221(g).

Nếu có câu hỏi, vui lòng liên hệ: https://vn.usembassy.gov/ivcontact.

Xử lý Hành chính

Một số đơn xin thị thực có thể bị từ chối theo điều khoản 221(g) do cần phải tiến hành thêm các thủ tục hành chính. Viên chức lãnh sự phỏng vấn quý vị sẽ thông báo cho quý vị vào cuối buổi phỏng vấn nếu ơn xin thịc của quý vị bị từi them. Thời gian xử lý thủ tục hành chính sẽ khác nhau tùy theo từng trường hợp.

Lưu ý: Trước khi hỏi về tình trạng thị thực của mìnhquý vị hoặc ại diện của quý vị phải ợi Ít nhất 180 ngày kể từ ngày vị phỏng vấn hoặc ngày quý vị nộp giấy tờ bổ sung, tùy theo ngày nào muộn hơn.

Quý vị có thể kiểm tra tình trạng hồ sơ xin thị thực của mình bất kỳ lúc nào tại trang web của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Tình trạng Không đủ điều kiện được cấp thị thực và Đơn Miễn trừ

Nếu viên chức lãnh sự thông báo ương ơn không hội ủ điều kiện ược cấp thực, nhưng có thể nộp ơn xin miễn trừ, vui lòng xem hướn vền ttrừn ttrừn ttrìn ttr. trang web của Sở Di trú Hoa Kỳ.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

image 25

Solicitar una visa estadounidense. Rastrear mi pasaporte

Solicitar una visa estadounidense