Nộp đơn xin Visa Hoa Kỳ | Gia hạn Thị Thực

Gia hạn Thị Thực

Thông báo:

Từ ngày 07/07/2022, lệ Phí dịch vụ nhận hoặc trả hộ chiếu/ hồ sơ tại các bưu cục và phí chuyển phát hộ chiếu/ hồ sơ tận nhà sẽ thay ổi như sau:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::

 • Không thu phí nếu ương ơn nộp hoặc nhận hộ chiếu/hồ sơ tại bưu cục thanh xuân - số 1 ngụy như kon tum (hà nội) và vbưu cục cộng hòa - 101d cộng hòa, phườnh 4, tp. Chí Minh).
 • Ương ơn nộp hộ chiếu/hồ sơ tại tất cả các bưu cục ược chỉ ịnh khác sẽ đóng lệ phí 133.000đ cho mỗi hộ chiếu/ương ơn khi nộp hộ chi/hồ t.
 • Ương ơn nhận hộ chiếu/ hồ sơ tại tất cả các bưu cục ược chỉ ịnh khác sẽ đóng phí 143.000đ cho mỗi hộ chiếu/ hồ sơ tại thời điểm nHận.
 • Dịch vụ chuyển phát hỏa tốc sẽ áp dụng phí 240.000đ ối với ịa chỉ nhận tại hà nội hoặc tp.hcm và áp dụng phí 302.000đ ối với các tỉnh thành khác.
 • Dịch vụ chuyển phát tận nhà thông thường sẽ áp dụng phí 143.000đ mỗi hộ chiếu / hồ sơ.
 • Bưu tá sẽ jue phí bằng tiền mặt khi giao hộ chiếu / hồ sơ, vui lòng chuẩn bị đúng số tiền phí cần trả;

Thời gian xử lý đơn xin thị thực qua đường bưu điện có thể kéo dài đến 4 tuần. Trước khi nộp hồ sơ, ương ơn ủ điều kiện tham gia chương trình gia hạn thực qua bưu điện nên cân nhắc ến việc chờ thê ng gian gian hạn thị thực.

Thông báo quan trọng:

 • DJương DJơn xin gia hani elc qua đường bưtu DJiminphải đóng phí xin thị thực tại một trong các địa điểm được liệt kê ở đây và nộp hồ sơ gia hạn tại các bưu cục được chỉ định.
  • Hồ sơ xin gi hạn thị thực của các đương đơn sống từ tỉnh Quang nam trở ra và các tinh thành phía Bacsẽ được DJaes quán Hoa Kỳ tayo tengoyo xét duyno. DJương đơn vui lòng chọn “VIETNAM, HANOI” khi điền đơn DS-160.
  • Hồ sơ xin gia hạn thị thực của các đương đơn sống từ tỉnh Quảng Ngãi trở vào và các tỉnh thành phía Nam sẽ được Lanh S Quán Hoa Kỳ tayo gracias ph H Chí Minh xét duyno. DJương DJơn vui lòng chọn “VIETNAM, CIUDAD DE HO CHI MINH” khi điền đơn DS-160.
 • Trước khi gyo sơ gia hanortemin Đaes quán hoac Lanh s quán, đương đơn phayo đamegabyteaoang minh không can dùng h chímiu trong vòng 4 tuaNuevo Testamentoi. Trong trường hordenador personalan đi gap, dương đơn có thmi xin phngvan khaNuevo Testamentoai đây.
 • Chúng tôi hiểu rằng một số ương ơn xin thịc học sinh sẽ lo lắng về ngày nhập học, chúng tôi sẽ ưu tiên xử lý hồ sơ gia hạn thị thực học sinh.
 • DJại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ không chịu trách nhiệm về việc mất giấy tờ khi đương đơn không làm theo hướng dẫn.

Trên trang này:


Ai có đủ điều kiện gia hạn thị thực qua đường bưu điện

Bạn sẽ có đủ điều kiện cho chương trình gia hạn thị thực nếu bạn đáp ứng TẤT CẢ các tiêu chí sau:

 • Bạn không cần dùng hộ chiếu của bạn trong vòng 4 tuần tới.
 • Bạn là công dân Việt Nam, hoặc là cư dân của Việt Nam có xác nhận về cư trú của mình tại Việt Nam.
 • Bạn hiện đang ở Việt Nam.
 • Bạn có thị thực không định cư của Hoa Kỳ vẫn còn hiệu lực hoặc hết hạn trong vòng 48 tháng. Thời Gian 48 tháng ược tính từ ngày hết hạn của thực tới trước ngày ại sứ quán hoặc lãnh sự quán nhận ược hồ sơ xin gia hạn thịc của bạn. Bạn cần lên kế hoạch và nộp hồ sơ gia hạn sớm để đảm bảo bạn vẫn đủ điều kiện tham gia chương trình này.
 • Bạn không bị từ chối cấp thị thực trong cuộc phỏng vấn gần nhất.
 • Thị thực trước của bạn không bị mất, bị đánh cắp hoặc bị thu hồi và bạn có thể nộp hộ chiếu có thị thực trước củn.
 • Thị thực trước của bạn được cấp khi bạn tròn 14 tuổi hoặc trên 14 tuổi và bạn đã cung cap 10 dấu vân tay. Lưu ý: ại sứ quán và tổng lãnh sự quán hoa kỳ bắt ầu lấy 10 dấu vân tay từ ngày 7 tháng 11 năm 2007. nếu thực gần nhất của bạn ược cấp trấc thủc thủc thủc thủc thủc thủc thủc thủc thủc thủc thủc thủc thủc thủc thủc thủc thủc thủc thủc thủc thủc thủc thủc thủc thủc snhn thủc thủc thủc thủc snhn thủc snhn thủc snhn thủc snhn thủc thủc thủc thủc snh bạn và hiện tại bạn tròn 14 tuổi hoặc trên 14 tuổi, bạn sẽ không hội ủ tiêu chuẩn gia hạn thịc qua ường bưu điện vì bạn chưa ược lấy 10 dấu vân tay. Nếu thị thực gần nhất của bạn ược cấp trước sinh nhật lần thứ 14 của bạn và hiện tại bạn vẫn chưa tròn 14 tuổi, bạn vẫn ủ tiên chuẩn gia .
 • Tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh và quốc tịch trên hộ chiếu của bạn trùng khớp với tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh và quốc tịch trên thịc trước.
 • Bạn không trả lời “CÓ” cho bất cứ câu hỏi nào trong phần An ninh và Lý lịch của mẫu đơn DS‐160.

Đương đơn không đáp ứng các yêu cầu này nên đặt lịch hẹn trực tuyến cho cuộc phỏng vấn xin thị thực. Để biết thông tin về đặt lịch hẹn trực tuyến, vui lòng truy cập Cách Xin Thị Thực.

Tôi cần nộp những gì?

Vui lòng chỉ nộp các giấy tờ được yêu cầu dưới đây. Đại sứ quán và Lãnh sự quán sẽ không chịu trách nhiệm về việc mất mát các giấy tờ không liên quan đến hồ sơ xin thị thỺc đyu.

 • Hộ chiếu: hộ chiếu của bạn phải còn Ít nhất hai trang trống ể ể xin thịc và hộ chiếu của bạn phải còn hiệu lực Ít nhất sáu táng tía tín ịi ểi ờng ỏng ỏng ng ng ng ng ng.
 • Hộ chiếu cũ có Thị Thực Mỹ gần nhất (nếu hộ chiếu hiện tại không có Thị Thực Mỹ)
 • Bản photo giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân (nếu hộ chiếu chỉ có năm sinh)
 • Bản photo chứng minh nhân dân (nếu trong hộ chiếu ghi số CMND/CCCD khác)
 • Trang xác nhanorte DS-160 mới có mã vạch, đã điền đầy đủ và được nộp trực tuyến. Bạn phải điền mẫu đơn DS-160 mới khi nộp đơn xin thị thực. Mẫu đơn DS-160 đã sử dụng trước đây sẽ không được chấp nhận
 • Một (1) aNueva Hampshire có kích thước 5cm*5cm chụp trên nền trắng, nhìn rõ hai tai, không đeo mắt kính, chụp trong vòng sáu tháng trở lại
 • Thư Xác nhận Gia hạn Thị thực qua đường bưu điện.
 • Biên lai đóng phí xin thị thực do Bưu Điện Việt Nam cấp
 • Các đương đơn không phải quốc tịch Việt Nam phải gửi kèm bằng chứng về việc cư trú hợp pháp ở Việt Nam (bản sao thẻ tạm la try, gig,…
Dành cho các loại thị thực F, M và J:
 • Bản gốc I-20 hoặc DS-2019 đã được ký
 • Lệ phí SEVIS đã được thanh toán
 • Tất cả bảng điểm từ các trường đã học ở Hoa Kỳ (nếu có)
Dành cho các loại thị thực H, L, O, P, và R:
 • Mẫu đơn I-797
 • Mẫu đơn I-129S (đối với đương đơn và người phụ thuộc xin cấp mới thị thực Blanket L)
 • Thư xác nhận công việc nếu quý vị lần đầu nộp đơn xin thị thực loại H, L, O, P và R

Đối với trẻ em dưới 14 tuổi:

 • Bản photo hộ chiếu hoặc CMND của bố mẹ,
 • Bản foto thị thực Mỹ hiện tại hoặc gần nhất của bố mẹ.

Cách Xin Thị thực

Bước 1

Hoàn tất Mẫu Đơn xin Thị thực không định cư Điện tử (DS-160) mới. Bạn phải điền mẫu đơn DS-160 mới khi nộp đơn xin thị thực. Mẫu đơn DS-160 đã sử dụng trước đây sẽ không được chấp nhận.

Bước 2

Đăng nhập hệ thống nộp đơn trực tuyến của chúng tôi và tạo tài khoản để thanh toán phí xin thị thực (MRV). Khi đã đăng nhập, chọn “Đặt lịch hẹn”. Khi đi qua các bước của quy trình này, bạn sẽ trả lời các câu hỏi về miễn phỏng vấn để xem xét việc hội đủ điều kiện xin thị thực của bạn mà không cần phỏng vấn.

Bước 3

Sau khi trả lời các câu hỏi, bạn sẽ được nhắc thanh toán phí xin thị thực. Khi đã đủ điều kiện bạn sẽ nhận được hướng dẫn chi tiết về cách giao nhận giấy tờ. Bạn sẽ cần ba loại thông tin để đăng ký trực tuyến:

 • Số hộ chiếu
 • Số biên nhận trên biên nhận thanh toán. (Nhấp vào đây nếu bạn cần trợ giúp tìm số này).
 • Số mã vạch gồm mười (10) chữ số từ trang xác nhận DS-160 của bạn
Bước 4
 • En Thư Xác Nhận Miễn Phỏng Vấn Thị Thực, trong đó sẽ có mã vạch, họ tên và số hộ chiếu của bạn.
 • Tập hợp tất cả các giấy tờ được yêu cầu ở mục “Tôi cần nộp những gì?” ở tren.
Bước 5

Hãy ến một trong những bưu cục giao nhận của công ty chuyển phát ược chỉ ịnh với thư xác nhận gia hạn thịc và các giấy tờ ược yc yc y cầu. Nhân viên bưu cục sẽ cung cấp phong bì cho bạn để đựng hộ chiếu và giấy tờ. Vui lòng không ghim bất kỳ giấy tờ nào lại với nhau. Mỗi đương đơn phải để hộ chiếu và giấy tờ của mình trong một phong bì riêng. Bạn phải đưa phong bì cho nhân viên bưu cục và nói rõ bạn nộp hồ sơ tới Lãnh sự quán ở thành phố Hồ Chí Minh hay Đại sộ Hà quán. Nhân viên bưu cục sẽ cung cấp vận đơn sau khi nhận hồ sơ, vận đơn có mã số AWB có thể dùng để tra cứu tình trạng chuyạng chuyạn hển.

Để xem địa điểm nộp hồ sơ gia hạn thị thực qua đường bưu điện, vui lòng nhấn vào đây.

Bước 6

Bưu cục giao nhận của công ty chuyển phát sẽ chuyển giấy tờ của bạn đến Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán.

Bước 7

Khi quy trình xét duyệt hồ sơ xin thị thực ược hoàn tất, công ty chuyển phát sẽ gửi lại giấy tờ và hộ chiếu cho bạn tại ịa chỉ giao nHận giấy tờn đ đ đ -tc. Bạn có thể thay đổi địa chỉ giao nhận bằng cách truy cập vào tai khoản của minh. Nếu được cấp, hộ chiếu sẽ bao gồm thị thực.

Những câu hỏi...

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Subir

Este sitio utiliza Cookies, diga si está de acuerdo o informese sobre ellas... Más información