Nộp đơn xin Visa Hoa Kỳ | Địa điểm và Thanh toán Phí xin Thị Thực

VietnamPost Receipt

Địa điểm và Thanh toán Phí xin Thị Thực

Trên trang này:


Tang quan

Hầu hết các đương đơn, bao gồm cả trẻ em, phải thanh toán phí xét đơn xin Thị Thực (MRV). Đây là lệ phí bắt buộc dù thị thực có được cấp hay không. Phí xét đơn xin thị thực được dựa trên loại thị thực mà đương đơn đang nộp đơn.

LưU ý: Phí Xin thị thực (gọi là phí mrv) không thể hoàn trả hoặc chuyển nhượng, phí có thời hạn sử dụng trong một năm kể từ ngày nộp phÍc ặc ặnh gia ượn ị ụ ụ ni phí phí ​​phí ​​thhi phí phí ​​phí ​​phí ​​phí ​​phí ​​phí ​​phí ​​phí ​​phí ​​phí ​​phí ​​phí ​​phí ​​phí ​​phí ​​phí ​​phí ​​phí ​​phí ​​phí ​​phí ​​phí ​​phí ​​phí ​​phí ​​phí ​​phí ​​phí ​​phí ảnh hưởng từ việc tạm ngưng dịch vụ xét duyệt thị thực thông thường. Đương đơn cần xác định xem mình có cần đóng lệ phí này hay không.

Một số trường hợp đương đơn không cần đóng lệ phí xét đơn xin thị thực như:

  • Đương đơn xin thị thực loại A hoặc G cho mục đích công tác.
  • Đương đơn xin thị thực loại J để tham gia chương trình được Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ.
  • Để biết thêm thông tin về các trường hợp miễn phí xét đơn thị thực, vui lòng xem tại đây.

Một số trường hợp đương đơn có thể không cần nộp đơn xin thị thực như:

  • Đương đơn đang có thị thực Hoa Kỳ còn hiệu lực và có cùng mục đích chuyến đi.
  • Đương đơn là công dân của Canada hoặc Bermuda (nhưng không nộp đơn xin loại thị thực A, E, G, K hoặc V).

Đương đơn là công dân của các nước được miễn Thị Thực và mục đích của chuyến đi là công tác hoặc du lịch không quá 90 ngày.

Lưu ý: Mặc dù phí xin thực có thời hạn sử dụng một năm kể từ ngày đóng nhưng số lần ược sử dụng phí này ể ặt hẹn phỏng vấn sẽ bị giới hạn. Vui lòng lên kế hoạch xin thị thực hợp lý để tránh gặp trở ngại trong vấn đề đặt hẹn. Phí xin thị thực không được hoàn lại và không được chuyển nhượng.

Lệ phí Cấp thị thực (Lệ phí Tương hỗ)

Tùy thuộc vào quốc tịch của bạn và loại thực bạn nộp ơn xin, bạn có thể cũng phải thant toán lệ phí cấp thực hoặc lệ phí "tương hỗ". hẹn. Xin ảm bảo Thanh toán lệ phí tương hỗ trước chỉ trong trường hợp gia hạn thực trước và nộp ơn xin qua kênh miễn phỏng vấn thịc. nên thanh toán loại phí này vào thời gian phỏng vấn tại Bộ phận Lãnh sự của Đại sứ quán/Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ.

Vui largo kiểm tra trang này để tìm hiểu các mức lệ phí tương hỗ hiện hành.

Hướng dẫn Thanh toán Phí xin Thị Thực

Tại Việt Nam, bạn có thể thanh toán phí xin thị thực trực tiếp tại bất cứ chi nhánh nào của Bưu điện Vietnam. Trước hết bạn phải đăng nhập vào tài khoản của đương đơn và chọn mục 'đặt lịch hẹn' để xem chi tiết phương thanh ton. Vui lòng tham khảo các bước dưới đây.

Bước 1

Đăng nhập vào hệ thống nộp đơn trực tuyến của chúng tôi và tạo một tài khoản. Điều này nhằm đảm bảo thanh toán đúng số tiền và kịp thời kích hoạt hóa đơn. Số tiền được hiển thị bằng Đô-la Mỹ (USD). Tuy nhiên lệ phí được thanh toán bằng tiền Việt Nam Đồng (VND) nếu bạn thực hiện thanh toán ở Việt Nam. Trang này cung cấp thêm thông tin về các loại phí xin thị thực khác nhau.

Bước 2

Nhấp vào mục Đặt lịch Hẹn ở bên trái màn hình. Hoàn thành các bước về Loại thị thực, Nơi xin thị thực, Diện thị thực và Mục đích sử dụng thị thực.

Bước 3

Khi bạn đã ở màn hình Thanh toán, nhấp vào Phương thức Thanh toán. Bạn hãy in phiếu nộp tiền để mang đến địa điểm của Bưu điện Việt Nam. KHÔNG EN NHIỀU BẢN PHIẾU NỘP TIỀN. Nếu bạn xin nhiều thị thực cho gia đình bạn hoặc một nhóm người, chỉ cần MỘT lần thanh toán chung.

Số tiền VND tùy thuộc vào tỷ giá hối đoái hiện thời do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ quy định. Đương đơn không thanh toán đúng phí cho loại thị thực của mình có thể không đặt được lịch hẹn phỏng vấn.
Bước 4

Đến Bưu điện Vietnam để thanh toán phí xin thị thực. Khi Thanh toán Phí xin thịc, bạn xác nhận rằng đy là phí xử lý ơn xin thị thực không hoàn lại, là một điều kiện bắt buộc ể xử lý ơn xin thị thực. Sẽ không có bản hợp đồng nào với đương đơn và cũng không có sự đảm bảo việc xin thị thực sẽ thành công. Bất kể kết quả của đơn xin thị thực như thế nào, phí xin thị thực sẽ không được hoàn trả.

Bước 5

Sau khi bạn đã thanh toán phí xin thị thực, hãy lưu lại biên nhận của Bưu điện Việt Nam. Biên nhận này sẽ không được cấp lại nếu bị mất. Bạn sẽ không thể đặt lịch hẹn mà không có số biên nhận đóng tiền.

Bước 6

Khi bạn đã thanh toán phí xin thị thực, bạn có thể đặt lịch hẹn phỏng vấn bắt đầu từ lúc 11:00 giờ sáng của ngày làm việc ti. Đăng nhập vào tài khoản và hoàn thành các bước Đặt lịch hẹn Phỏng vấn với số biên nhận của bạn.

Địa điểm thanh toán Phí

Thanh toán bằng tiền mặt tại Các chi nhánh Bưu điện Việt Nam:

Bạn có thể thanh toán phí xin thị thực không định cư (NIV) bằng tiền mặt tại bất cứ chi nhánh nào của Bưu điện Việt Nam.Trước khi đến nơi thanh toán, bạn phải in và mang theo giấy Hướng Dẫn Nộp Tiền (bạn có thể đăng nhập vào tai khoản của bạn để in giấy Hướng Dẫn Nộp Tiền).

KHÔNG EN NHIỀU BẢN PHIẾU NỘP TIỀN. Nếu bạn xin nhiều thị thực cho gia đình bạn hoặc một nhóm người, chỉ cần MỘT lần thanh toán. Chỉ cần MỘT phiếu nộp tiền. Mang theo bản in phiếu nộp tiền để thanh toán phí xin thị thực. Đảm bảo bạn thanh toán đúng số tiền ghi trên phiếu nộp tiền. Sau khi nhận được thanh toán của bạn, nhân viên thu ngân của Bưu điện Việt Nam sẽ đưa cho bạn một biên nhận.

Lưu lại biên nhận này. Biên nhận không thể thay thế nếu bị mất. Bạn sẽ không thể đặt lịch hẹn nếu không có số biên nhận.

Đặt lịch Phỏng vấn

Dù bạn có ặt lịch hẹn trực tuyến hen liên hệ với tổng đài của chúng tôi, bạn sẽ cần ến mã số đóng tiền trên phiếu nộp tiền của bạn.

Biên nhận của Bưu điện Việt Nam

VietnamPost Receipt

Nộp tiền mặt tại Các địa điểm của Bưu điện Vietnam

Xem bảng dưới đây về thời gian xử lý

Thời gian Xử lý Thanh toán Phí Xin Thị thực - Thanh toán bằng Tiền mặt tại Các địa điểm của Bưu điện Vietnam
Thời gian Thanh toán Đặt lịch Phỏng vấn
Thanh toán trước 5 giờ chiều giờ địa phương 11 giờ sáng giờ địa phương vào ngày làm việc tiếp theo.
Ví dụ: Nếu bạn thanh toán vào ngày thứ Hai trước 5 giờ chiều, biên nhận của bạn sẽ được kích hoạt sau 11 giờ sáng ngày thứ Ba
Thanh toán sau 5 giờ chiều giờ địa phương 11 giờ sáng giờ địa phương vào ngày làm việc tiếp theo + 1 (2 ngày sau khi thanh toán).
Ví dụ: Nếu bạn thanh toán vào ngày thứ Hai sau 5 giờ chiều, biên nhận của bạn sẽ được kích hoạt sau 11 giờ sáng ngày thứ Tư

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Subir

Este sitio utiliza Cookies, diga si está de acuerdo o informese sobre ellas... Más información