Nộp đơn xin Visa Hoa Kỳ | Đặt lại Lịch hẹn Thị thực Định cư

Đặt Lại Lịch Hẹn Thị Thực Định Cư

Trên Trang này:

LƯU Ý QUAN TRỌNG: Đối với một số diện thị thực gia đình bảo lãnh và thị thực công việc, đương đơn nên cẩn thận tham khảo Bản tin Thị thực trước khi ặt lại lịch hẹn phỏng vấn ể tránh trường hợp hồ sơ của ương ơn chưa ến lượt ược xét cấp thịc vào ngày ặt lại lịch hẹn phỏng vấn.


Tang Quan

Hiện tại trang này dành cho tất cả các đương đơn xin thị thực định cư đủ điều kiện đặt lại lịch hẹn thực thkhông bao gmetro DJương DJơn xin thi elc diminorte K-1) nếu họ đã lỡ cuộc hẹn ban đầu của mình. Nếu quý vị muốn đặt lại lịch hẹn thị thực diện K-1, vui lòng truy cập eli elc diminorteon phu/Honmi (K-1 y K-2).

Những ai đủ điều kiện để đặt lại lịch hẹn thị thực định cư

Quý vị chỉ có thể đặt lại lịch hẹn thị thực định cư nếu quý vị đã lỡ cuộc phỏng vấn được lên lịch trước đây của mình, hoặc nếu đương đơn chính đã phỏng vấn và quý vị đủ điều kiện được đi theo đương đơn chính ( là vợ chồng hoặc con của đương đơn chính) nhưng trước đó chưa được phỏng vấn. Nếu quý vị chọn ngày phỏng vấn mới trước ngày hẹn ban ầu, hoặc quý vị thuộc một trong các trường hợp dưới đây, Thì quý vị sẽ không ược dự cuhc phỏng vấn đn đó.

Nếu quý vị thuộc một trong các trường hợp dưới đây, vui lòng không đặt lại lịch hẹn thị thực định cư. Trong các trường hợp này quý vị cần gửi câu hỏi tại trang web: .

 • Quý vị đã được phỏng vấn
 • Quý vị là đương đơn chính và đã không liên lạc với Lãnh sự trong vòng một năm
 • Hồ sơ của quý vị chưa ến lượt giải quyết dựa trên ngày ưu tiên của hồ sơ, bao gồm cả hồ sơ bị lùi ngày ến lượt giải quyết, và những hồ sơ sơ sơ ổ ết thhi thhi thhi th th th th Thyc
 • Loại thị thực của hồ sơ quý vị đã thay đổi

Đặt lại lịch hẹn thị thực định cư

Vui lòng làm theo đúng các bước dưới đây:

Bướdo 1 - Tạo tài khoản riêng trên trang web: http://bit.ly/visa-account2. Nếu đã có tài khoản riêng cho số hồ sơ của mình, vui lòng chuyển đến Bước 2.

Bước 2 Đăng nhập vào tài khoản tại trang web: http://bit.ly/us-login2.

Bướdo 3 Sau khi đăng nhập, đương đơn sẽ thấy trang Thông tin chung, vui lòng nhìn phía tay trái trang Thông tin chung này và nhấp vào mục “DJơn xin MIllinoisminorte Lich hminorte”, sau đó làm theo các hướng dẫn sau:

 • Chọn mục“Ei elc Đinhcưrồi nhấn “TimipuntoC".
 • Chọn mục"DJặt lại Lịch hẹn Thị thực Định cưrồi nhấn “TimipuntoC".
 • Chọn đúng loại thị thực, rồi nhấn“TimipuntoC".
 • Điền tất cả các nội dung theo yêu cầu, rồi nhấn “Tiếp tục”. Xin lưu ý “Tên và Tên đệm” bao gồm cả tên và tên đệm. Chẳng hạn, nếu tên đương đơn là Nguyễn Thị Thu Trang, vui lòng nhập “Thị Thu Trang” trong phần “Tên và Tên đệm” và “Nguyễn” trong phần “Hần”. Ngoài ra xin lưu ý phải nhập số hộ chiếu mới nhất của đương đơn và cung cấp các số điện thoại liên lạc của đươn. Đây là những thông tin vô cùng quan trọng.
 • Nếu có các ương ơn khác (solicitantes viajeros) ược liệt kê trong thư mời phỏng vấn paquete 4 mà ương ơn nhận ược từ lãnh sự quyng ương ơn cóp“TimipuntoC".
 • Chọn hình thức giao nhận thị thực/giấy tờ, rồi nhấn“TimipuntoC".
 • Chọn ngày hẹn phù hợp với đương đơn, sau đó nhấn“Lên lịch hẹn. Nếu không có ngày hẹn trống, vui lòng quay trở lại hệ thống đặt hẹn sau. Văn phòng chúng tôi mở lịch hẹn mới theo trình tự tùy theo yêu cầu đặt hẹn. Vì vậy, đương đơn nên kiểm tra hệ thống đặt hẹn thường xuyên để biết khi có lịch hẹn trống.
 • Nhấn vao“Xác nhận Cuộc hẹn và en Trang Xác nhận Lịch hẹn.

Lưtu y:

 • Khi đặt lại lịch hẹn phỏng vấn, quý vị cần có Thư mời phỏng vấn cũ (Packet 4) trên đó thể hiện số hồ sơ và tên của tất cả các đương đơn đủ điều kiện được đi theo đương đơn chính. Nếu không có thư mời phỏng vấn cũ, quý vị có thể gửi câu hỏi tại địa chỉ: để yêu cầu một bản sao.
 • Nếu thư mời phỏng vấn cũ không có tên các đương đơn đi theo mà quý vị muốn thêm vào hồ sơ của quý vị, vui lòng gửi câu ỏĉa. Để bổ cantado tên con, vui lòng đính kèm bản sao giấy khai sinh của con. Để bổ cantado tên vợ hoặc chồng, vui lòng cung cấp bản sao giấy đăng ký kết hôn của quý vị và bản sao giấy khai sinh của vỻ hoặc chịqung c᧻ý.
 • Xin lưu ý nếu con của quý vị hiện tại không còn ộc thân hoặc đã ủ 2 21 tuổi trở lên, con của quý vị sẽ không ủ đu kiện đi theo hồ sơ của quý vị. Trong trường hợp quý vị là ương ơn chính và muốn kiểm tra xem những người con sắp ủ 2 2 tuổi hoặc đã quá 21 tuổi của quý vị có ủ đuều kiện áp dụng DJaoh luat Baovmi Tinh trang Con Đc than Dướyo 21 tui (CSPA), vui lòng gửi yêu cầu trước khi đặt lại lịch hẹn phỏng vấ Những người con đã đủ 21 tuổi trở lên nhưng chưa nhận được thông báo chính thức từ văn phòng chúng tôi về việc có đủ điều kiện đi theo hồ sơ của đương đơn chính hay không, vui lòng không đặt lịch hẹn và không tiến hành khám sức khỏe.
 • Các trường hợp hồ sơ khác nhau nHưng có c Cuar người bảo lãnh (ví dụ hồ sơ diện ir-5, diện ir-1/ir-2, hoặc diện cr-1/cr-2) không nên ặt nhiều lịch hẹn pHỏng vấn riêng. Vui lòng đặt một lịch hẹn duy nhất và thêm tên tất cả những đương đơn khác vào hồ sơ khi đặt lịch hẹn.

Nếu quý vị chưa từng đặt lại lịch hẹn thị thực định cư trên trang web http://www.ustraveldocs.com/Thì Sau Khi đăng nhập vào tài khoản, quý vị cần chọn mục “hồ sơ mới/ặt hẹn phỏng vấn” trên cột bên trái màn hình ể ặt lại lịch hẹch h.

Nếu quý vị đã từng đặt lại lịch hẹn thị thực định cư trên trang web http://www.ustraveldocs.com/và muốn đặt lại lịch hẹn lần nữa, thì quý vị cần đăng nhập vào tài khoản và chọn “Đặt lại lịch hẹth cịn th᱋c.”

Vui lòng lưu ý rằng lịch hẹn sẽ đóng trong vòng 48 giờ. Nếu không thể đến buổi phỏng vấn đã đặt hẹn lại, vui lòng hủy hoặc đặt lại lịch hẹn trong vòng ít nhất ba ngày trưny. Nếu không, quý vị sẽ phải chờ qua ngày đặt hẹn lại mới có thể đặt thêm một lịch hẹn phỏng vấn mới.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Subir

Este sitio utiliza Cookies, diga si está de acuerdo o informese sobre ellas... Más información