Nộp đơn xin Visa Hoa Kỳ | Các Câu hỏi Thường gặp (FAQ)

Các Câu hỏi Thường gặp (FAQ)

Índice
 1. Các Câu hỏi Thường gặp (FAQ)
  1. H.1 Hộ chiếu của tôi phải có hiệu lực trong bao lâu để có thể xin thị thực đến Hoa Kỳ?
  2. H.2 Tôi có đủ điều kiện cho Chương trình Miễn Thị Thực không?
  3. H.3 Lệ phí cho ESTA là bao nhiêu và ai phải thanh toán lệ phí này?
  4. H.4 Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi đến Hoa Kỳ mà không có ESTA?
  5. H.5 Tôi có thể nộp đơn xin cấp thị thực không định cư Hoa Kỳ ở quốc gia không phải nơi tôi cư trú hay không?
  6. H.6 Tất cả đương đơn xin thị thực có phải đến Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ để phỏng vấn không?
  7. H.7 Tôi có thị thực không định cư sắp hết hạn và tôi muốn gia hạn thị thực. Tôi có cần thực hiện lại toàn bộ quy trình xin thị thực không?
  8. H.8 Hộ chiếu của tôi đã hết hạn nhưng thị thực đến Hoa Kỳ trong hộ chiếu đó vẫn còn hiệu lực. Tôi có cần xin thị thực mới không?
  9. H.9 Tôi có hai quốc tịch. Tôi nên sử dụng hộ chiếu nào để đến Hoa Kỳ?
  10. H.10 Tôi có thể làm cách nào để gia hạn thị thực?
  11. H.11 Tôi có phải nộp mẫu đơn xin thị thực theo phương thức điện tử không?

Trên trang này:

Thị Thực Không Định Cư

Thị Thực Định Cư


Preguntas frecuentes - Thông tin Chung về Thị Thực Không Định Cư

 1. Hộ chiếu của tôi phải có hiệu lực trong bao lâu để có thể xin thị thực đến Hoa Kỳ?
 2. Tôi có đủ điều kiện cho Chương trình Miễn Thị Thực không?
 3. Lệ phí cho ESTA là bao nhiêu và ai phải thanh toán lệ phí này?
 4. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi đến Hoa Kỳ mà không có ESTA?
 5. Nếu tôi đang tạm lưu trú tại Việt Nam, tôi có thể xin thị thực không định cư tại Việt Nam không?
 6. ¿Tất cả đương đơn xin thị thực không định cư có phải đến Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ để phỏng vấn không?
 7. Tôi có thị thực không định cư sắp hết hạn và tôi muốn gia hạn thị thực. Tôi có cần thực hiện lại toàn bộ quy trình xin thị thực không?
 8. Hộ chiếu của tôi đã hết hạn nhưng thị thực Hoa Kỳ trong hộ chiếu đó vẫn còn hiệu lực. Tôi có cần xin thị thực mới không?
 9. Tôi có hai quốc tịch. Tôi nên sử dụng hộ chiếu nào để đến Hoa Kỳ?
 10. Tôi có thể làm cách nào để gia hạn thị thực?
 11. Tôi có phải nộp mẫu đơn xin thị thực theo phương thức điện tử không?
 12. "Thủ tục hành chính" là gì?
 13. Tôi làm cách nào để đọc và hiểu thị thực của mình?
 14. Thị thực của tôi sẽ hết hạn khi tôi đang ở Hoa Kỳ. ¿Có vấn đề gì với việc đó không?
 15. Điều gì sẽ xảy ra khi tôi nhập cảnh tại Hoa Kỳ?
 16. Tôi đã không nộp mẫu đơn I-94 khi tôi rời Hoa Kỳ. Tôi nên làm gì?
 17. Tôi có thắc mắc về việc gửi mẫu đơn DS-160 và in trang xác nhận. Tôi có thể đến đâu để tìm thêm thông tin?
 18. Tôi không có tài khoản ngân hàng trực tuyến. Người khác có thể thanh toán cho tôi không?
 19. Ai có thể đi cùng tôi đến buổi phỏng vấn?
 20. Hộ chiếu của tôi có cần phải có ngày, tháng sinh không hay chỉ có năm sinh vẫn được chấp nhận?
 21. Nếu tôi có thẻ APEC (ABTC), tôi có cần xin thị thực để vào Hoa Kỳ không?
 22. Người có thẻ APEC (ABTC) có được ưu tiên khi xin thị thực Hoa Kỳ không?
 23. Tôi cần làm gì khi mất hộ chiếu có thị thực Hoa Kỳ?
 24. Tôi có thể sử dụng thị thực loại B (B-1, B-2 hoặc B-1/B-2) còn hiệu lực để quá cảnh Hoa Kỳ được không ?
 25. Tôi phải cung cấp những thông tin gì liên quan đến tài khoản truy cập mạng xã hội và ứng dụng mạng xã hội khi điền mẫu đơn DS-160?
 26. Hộ chiếu Đài Préstamo của tôi không có số căn cước. Tôi có đủ điều kiện tham gia Chương trình miễn Thị thực vào Hoa Kỳ không?
 27. Thị thực Hoa Kỳ có hiệu lực bao lâu?
 28. Làm thế nào để biết mình đã được lấy dấu van tay 10 ngón hay chưa?
 29. Tôi có thể đặt hẹn phỏng vấn bao nhiêu lần?
 30. Cách nộp đơn xin phỏng vấn khẩn?
 31. Tôi là công dân Việt Nam hiện đang sống ở nước ngoài. Tôi có thể nộp đơn xin cấp mới thị thực qua đường bưu điện tại Đại sứ quán hay Lãnh sự quán Hoa Kỳ nơi tôi sinh sống hay khô?
 32. Đơn xin thị thực gần nhất của tôi bị từ chối nhưng thị thực trước của tôi vẫn còn hạn và chưa bị hủy. Tôi có thể sử dụng thị thực này để đi Mỹ không?

Về đầu trang


H.1 Hộ chiếu của tôi phải có hiệu lực trong bao lâu để có thể xin thị thực đến Hoa Kỳ?

Bạn phải có hộ chiếu hợp lệ có hiệu lực Ít nhất sáu tháng tính từ thời điểm bạn dự ịnh rời khỏi hoa kỳ, ngoại trừ một số trường hợp sau:

- Bạn xin thị thực loại A, G hoặc OTAN.
- Bạn xin thị thực du học loại F và sẽ lưu trú tại Hoa Kỳ để hoàn thành khóa học được nêu rõ trên mẫu đơn I-20. Tuy nhiên du học sinh cần lưu ý, trước khi rời khỏi Hoa Kỳ, hộ chiếu phải có đủ hiệu lực ít nhất 6 tháng.
- Quốc gia cấp hộ chiếu cho bạn có thỏa thuận với Hoa Kỳ về việc gia hạn hiệu lực của hộ chiếu thêm 6 tháng kể từ ngày hết hạn ghiu trê.

Hộ chiếu của bạn cũng cần phải có ít nhất 2 trang trống.

Về đầu trang


H.2 Tôi có đủ điều kiện cho Chương trình Miễn Thị Thực không?

Bạn ủ điều kiện cho chương trình miễn thị thực nếu bạn là công dân của quốc gia tham gia chương trình miễn thị thức, có hộ chiếu ọc ược bằng mc. yêu cầu khác của chương trình và đã có giấy phép thông qua Hệ thống Điện tử Ủy quyền Du lịch (ESTA).

Bạn phải là công dân của quốc gia đủ điều kiện tham gia Chương trình Miễn Thị Thực thì mới được sử dụng chương n trìn. Thường trú nhân của các quốc gia ủ điều kiện tham gia vwp sẽ không ủ điều kiện cho chương trình miễn thị thc trừ khi họ cũng là côn của các qui đ đc. Chúng tôi khuyên bạn truy cập web trang Chương trình Miễn Thị Thực trước khi đến Hoa Kỳ để xác định xem bạn có đủ điều kiện tham gia VWP không.

Về đầu trang


H.3 Lệ phí cho ESTA là bao nhiêu và ai phải thanh toán lệ phí này?

Đăng ký ESTA là bắt buộc đối với tất cả khách đến Hoa Kỳ theo Chương trình Miễn Thị Thực. Lệ phí đăng ký ESTA là 14 đô la Mỹ. Bạn có thể thanh toán lệ phí trực tuyến bằng thẻ ghi nợ hoặc bất kỳ thẻ tín dụng nào sau đây: Visa, MasterCard, American Express hoặc Discover. Các bên thứ ba (đại lý du lịch, thành viên gia đình, vv) có thể thanh toán lệ phí ESTA cho bạn nếu bạn không có loại thẻ tín dụng phù hợp. Nếu đăng ký ESTA bị từ chối, lệ phí chỉ còn 4 đô la Mỹ.

Về đầu trang


H.4 Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi đến Hoa Kỳ mà không có ESTA?

Khách tham gia Chương trình Miễn Thị Thực không được chấp thuận qua ESTA sẽ không được lên máy bay của bất kỳ hãng hàng không nào bay đỿn Hoa Kn. Nếu bạn ược phép lên máy bay, bạn có thể gặp phải những tình huống chậm trễ đáng kể và có thể bị từ chối cho nhập cảnh tại cửa khẩu nhập cảnh (nghĩ là sân. Thông thường, chỉ mất vài phút ể hoàn tất đăng ký esta, giấy phép thường xuất hiện sau vài giây và có hiệu lực hai năm trừ khi hộ chiếu của khiCh hết hạt hạn trong n. Trong những trường hợp đó, hiệu lực của ESTA bị giới hạn theo hiệu lực của hộ chiếu.

Về đầu trang


H.5 Tôi có thể nộp đơn xin cấp thị thực không định cư Hoa Kỳ ở quốc gia không phải nơi tôi cư trú hay không?

Thông thường, đương đơn có thể nộp đơn xin thị thực không định cư tại bất kỳ Đại sứ quán hay Lãnh sự quán Hoa Kỳ nào. Tuy nhiên, nếu đương đơn chọn nộp đơn xin thị thực tại Đại sứ quán hay Lãnh sự quán Hoa Kỳ ở quốc gia nơi mình tạm lưu trú, vui lòng lưu ý đến yếu tố rào cản ngôn ngữ cũng như việc viên chức phỏng vấn không am hiểu hoàn cảnh địa phương tại nơi cư trú của đương đơn. Điều này sẽ gây khó khăn hơn cho đương đơn trong việc chứng minh mình hội đủ điều kiện được cấp thị thực.

Về đầu trang


H.6 Tất cả đương đơn xin thị thực có phải đến Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ để phỏng vấn không?

Có, đối với hầu hết đương đơn. Chỉ có một vài trường hợp ngoại lệ đối với yêu cầu phỏng vấn. Những đương đơn sau thường không phải có mặt trực tiếp:

 • Ương ơn xin thị thực a-1, a-2 (khách viên chức thực hiện công việc chynh phủ trung ương), c-2, c-3 (viên chức chynh phủ trung ương quác cảnh ể thực hi công việcc c c. Trung ương) Hoặc G-1, G-2, G-3, G-4 (Viên Chức Chính Phủ Trung ương đi Lại Liên Quan ến Một Tổ CHứC QuốC Tế HOặC NHân Viên Của Một Tổ CHứC quốc Tế)
 • Đương đơn hội đủ điều kiện gia hạn thị thực qua đường bưu điện.

Về đầu trang


H.7 Tôi có thị thực không định cư sắp hết hạn và tôi muốn gia hạn thị thực. Tôi có cần thực hiện lại toàn bộ quy trình xin thị thực không?

Nếu thị thực không định cư của bạn sắp hết hạn, vui lòng xem hướng dẫn tại đây để gia hạn thị thực qua đườn bườn.

Về đầu trang


H.8 Hộ chiếu của tôi đã hết hạn nhưng thị thực đến Hoa Kỳ trong hộ chiếu đó vẫn còn hiệu lực. Tôi có cần xin thị thực mới không?

Không. Nếu thị thực của bạn vẫn còn hiệu lực, bạn có thể ến hoa kỳ với hai hộ chiếu (cũ và mới), với điều kiện thực còn hiệu lực không bị hỏng và là loại thục c còchyhhhhhhhhhhhytn thhytn thhyt thhyt thhyt thhymn thhyt thhyn thhyn đi. (Ví dụ: thị thực du lịch, khi mục đích chính của chuyến đi là du lịch). Loại hộ chiếu và quốc tịch ghi trên hai hộ chiếu phải giống nhau (Ví dụ cả hai hộ chiếu đều là hộ chiếu phổ thông và đều mang qu). Đồng thời, tên và dữ liệu cá nhân khác trên hai hộ chiếu phải giống nhau. Bạn không được gỡ thị thực từ hộ chiếu cũ để dán vào hộ chiếu mới. Nếu bạn làm điều này, thị thực sẽ không còn hiệu lực.

Về đầu trang


H.9 Tôi có hai quốc tịch. Tôi nên sử dụng hộ chiếu nào để đến Hoa Kỳ?

Nếu một trong các quốc tịch của bạn không phải là hoa kỳ, bạn có thể xin thịc bằng bất kỳc tịch nào mà bạn muốn nHưng bạn pH ải khai bái tất ccảc tac ặ ự ứ ứ ỳ ỳ ỳ ỳ ỳ ỳ ỳ ỳ. đơn xin thị thực của mình. Các công dân Hoa Kỳ, kể cả công dân có hai quốc tịch, phải đến và khởi hành từ Hoa Kỳ bằng hộ chiếu Hoa Kỳ.

Về đầu trang


H.10 Tôi có thể làm cách nào để gia hạn thị thực?

Nếu thịc của bạn mới hết hạn gần đy, vui lòng xem hướng dẫn tại đy ể ể biết thêm thông tin Về Việc gia hạn thực qua ường bưu điện.

Về đầu trang


H.11 Tôi có phải nộp mẫu đơn xin thị thực theo phương thức điện tử không?

Có, bạn phải hoàn tất mẫu...

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Subir

Este sitio utiliza Cookies, diga si está de acuerdo o informese sobre ellas... Más información